สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

The Federation of Thai Printing Industries

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เกิดจากความต้องการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ประกอบการเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ เพื่อตั้งเป็นองค์กรอิสระ และเป็นศูนย์กลางในการผดุงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือบรรดาสมาชิกและแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐกับเอกชน และที่สำคัญต้องการเป็นศูนย์กลางสำหรับติดต่อประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน หรือต้องการความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

วัตถุประสงค์

ความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ผดุงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ร่วมกันในการประกอบอาชีพของมวลสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รวมอำนาจขององค์กร

เพื่อเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการเข้าทำความตกลงกับรัฐบาลและองค์กรของประเทศ ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวพันและมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ประสานงานและปฏิบัติงาน

ประสานงานและปฏิบัติงานโดยพลันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางด้านภาษี บุคลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและอื่นๆ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ทั้งในทางปฏิบัติและในทางวิชาการ

ช่วยเหลือสมาชิก

ให้การช่วยเหลือมวลสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

NEWS

ประกาศรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์นานาชาติ Asian Print Awards 2020

ประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ด้วยจำนวน 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยกวาดเหรียญรางวัลรวมไปถึง 36 เหรียญ ห่างจากที่ 2 ถึง 31 เหรียญ

Wasita

03/08/2021