พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงหมอบรัดเลย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ ณ สุสานโปรเตสแต้นท์ ถ.เจริญกรุง เนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย ร่วมกับตัวแทนจากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย และตัวแทนจากมูลนิธิสุสานโปรเตสแต้นท์