พิธีส่งมอบตำแหน่ง
ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ อาคารสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับคุณโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อดำรงตำแหน่งประธานบริหารงานในวาระปี 2564-2565