ประกาศรางวัลงานประกวดสิ่งพิมพ์นานาชาติ Asian Print Awards 2020

ประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ด้วยจำนวน 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยกวาดเหรียญรางวัลรวมไปถึง 36 เหรียญ ห่างจากที่ 2 ถึง 31 เหรียญ

Wasita

03/08/2021

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับคุณโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Wasita

03/08/2021

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงหมอบรัดเลย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ ณ สุสานโปรเตสแต้นท์ ถ.เจริญกรุง เนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย

Wasita

03/08/2021

Focus Group เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สหพันธ์ฯ จัด Focus Group เพื่อเก็บข้อมูลสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Wasita

03/08/2021

มองธุรกิจการพิมพ์จากโลกก้าวกระโดดสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภายหลังจากโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นจักรสำคัญในการเปลี่ยนแปลง จะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญเลยทีเดียว

Wasita

30/07/2021

การบริหารความเสี่ยงกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในโลกยุค Covid 19

ในบทความนี้จะอธิบายถึง ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กับการระบาดของ Covid 19 และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หลังโลกยุค Covid 19

Wasita

30/07/2021

บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในระบบสายโซ่อุปทาน

ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่บีบให้ผู้คนต้องดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่การถ่ายโอนหมุนเวียนของสินค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน

Wasita

29/07/2021

อนาคตของบรรจุภัณฑ์หลังโลกยุคโควิด-19

ก่อนช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา 2019) ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบรรจุภัณฑ์กันแบบมุ่งหน้าเข้าสู่สีเขียวกันแบบเห็นได้ชัด

Wasita

29/07/2021

ธุรกิจพร้อม…หลัง COVID-19

ธุรกิจพร้อม…หลัง COVID-19 บทความ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ หลายต่อหลายคนเริ่มมีความหวังว่า ในปี 2564 นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้นพร้อมกับการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 2-3%

Wasita

29/07/2021
1 2