พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์ฯ ให้กับคุณโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

Wasita

03/08/2021

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงหมอบรัดเลย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ ณ สุสานโปรเตสแต้นท์ ถ.เจริญกรุง เนื่องในโอกาสวันการพิมพ์ไทย

Wasita

03/08/2021

Focus Group เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สหพันธ์ฯ จัด Focus Group เพื่อเก็บข้อมูลสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Wasita

03/08/2021

กิจกรรมสหพันธ์ฯ รอบปี 2563 – 2564

กิจกรรมสหพันธ์ฯ รอบปี 2563 – 2564 บทความนี้ได้รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของสหพันธ์ฯ ในรอบปี 2563 – 2564 ซึ่งล้วนแล้วแต่เรื่องราวของความภาคภูมิใจและความสำเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการพิมพ์

Decordia Design

31/05/2021