ดาวน์โหลด

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้รวบรวมชุดแบบอักษรหรือฟอนต์ ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตให้สาธารณชนใช้งานทั้งสิ้น 4 ชุด พร้อมทั้งหนังสือวันการพิมพ์ไทย หนังสือที่ได้รวบรวมหลากหลายสรรพความรู้จากคณาจารย์และนักเขียนผู้มากประสบการณ์ด้านการพิมพ์ มาร่วมแชร์ไอเดียแนวคิดใหม่ที่ไม่ควรพลาด