KNOWLEDGE

Knowledge

The Future of Packaging Design

อนาคตอันใกล้นี้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยพลังขับเคลื่อนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ การก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และระบบดิจิทัลอย่างครบวงจร

Ongchan

13/12/2022

ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ…สู่เมกะเทรนด์ Trends Transforming in The Print & Pack Industry

กระแสโลกปฎิวัติธุรกิจด้วยโลกดิจิทัล การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจโลก และโครงสร้างประชากรวิถีสังคมใหม่ เป็นแนวโน้มที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในแง่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ

Ongchan

29/11/2022

แนวโน้มวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับตลาดยุคหลังโควิด

แนวโน้มหรือ Trend ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ต้องอัพเดทกันอยู่เรื่อย ๆ เพราะเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาต่อวงการวัสดุบรรจุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา

Ongchan

24/11/2022

การปรับตัวของสำนักพิมพ์ในยุคโควิด-19

ธุรกิจสำนักพิมพ์ จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักอ่านที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งการซื้อ การอ่าน จนถึงวิธีการอ่าน เป็นอีกบททดสอบที่ธุรกิจสำนักพิมพ์ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือและตอบสนองทุกการเปลี่ยนแปลง

Ongchan

24/11/2022

สิ่งที่มองหาในการอยู่รอดและเติบโตกับยุค New Normal

แนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ ที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยี ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และต้องปรับตัว ปรับแนวคิดและการส่งต่อกิจการไปสู่รุ่นต่อไป เราควรตระหนักและเตรียมพร้อม

Ongchan

18/11/2022

อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยจะพัฒนาศักยภาพอย่างไร

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ภาคประกอบการและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ยืนอยู่คู่กับอุตสาหกรรมอื่น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับ

Ongchan

17/11/2022

ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์คืออะไร

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ระหว่างสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Circular Packaging Towards BCG

Ongchan

17/11/2022

มองธุรกิจการพิมพ์จากโลกก้าวกระโดดสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภายหลังจากโลกได้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นจักรสำคัญในการเปลี่ยนแปลง จะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญเลยทีเดียว

Wasita

30/07/2021

การบริหารความเสี่ยงกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในโลกยุค Covid 19

ในบทความนี้จะอธิบายถึง ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กับการระบาดของ Covid 19 และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หลังโลกยุค Covid 19

Wasita

30/07/2021

บรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในระบบสายโซ่อุปทาน

ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่บีบให้ผู้คนต้องดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่การถ่ายโอนหมุนเวียนของสินค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน

Wasita

29/07/2021

อนาคตของบรรจุภัณฑ์หลังโลกยุคโควิด-19

ก่อนช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรนา 2019) ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบรรจุภัณฑ์กันแบบมุ่งหน้าเข้าสู่สีเขียวกันแบบเห็นได้ชัด

Wasita

29/07/2021

ธุรกิจพร้อม…หลัง COVID-19

ธุรกิจพร้อม…หลัง COVID-19 บทความ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ หลายต่อหลายคนเริ่มมีความหวังว่า ในปี 2564 นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะดีขึ้นพร้อมกับการคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 2-3%

Wasita

29/07/2021

Internet of Packaging (IoP) บรรจุภัณฑ์เชื่อมต่อกับผู้คนด้วยดิจิทัล

บทความโดย จิตร์งาม พราหมณีนิล บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ทางการตลาด ทั้งการกระตุ้นอารมณ์ สร้างความสนใจ และทำให้มีความสุข ที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เราอาจรับรู้ผ่านการมองเห็น สัมผัส และได้กลิ่นเพียงเท่านั้น แต่ตอนนี้บรรจุภัณฑ์ได้เปิดเกมใหม่ในยุคดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับผู้คน

Wasita

29/07/2021

อนาคตของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยหลังจาก COVID 19

ในปี 2562 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการอุตสาหกรรมการผลิตภาคต่าง ๆ

Wasita

29/07/2021

นวัตกรรมในปัจจุบัน จะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในอนาคต

อุตสาหกรรมการพิมพ์เมื่อ 40 ปี ที่แล้ว หากมีลูกค้าต้องการให้พิมพ์งานที่มีบาร์โค้ดแตกต่างกันในทุกแผ่นที่พิมพ์ หรือลูกค้าต้องการพิมพ์เสื้อยืดสี่สี
1 ตัว โดยต้องส่งของภายในพรุ่งนี้ หรือลูกค้าขอให้พิมพ์กล่องตัวอย่างให้ดูก่อนทำแม่พิมพ์ สิ่งเหล่านี้คงเป็นอะไรที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับโรงพิมพ์ในเวลานั้น

decordiadesign

14/07/2021

เทคโนโลยี 5G พลิกอนาคตอุตสาหกรรมการพิมพ์

5G Technology: Re-future the Printing Industry บทความโดย ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ที่ทุกคนทั่วโลก กำลังวิตกกังวลกับโรคระบาด

Decordia Design

13/07/2021

ประวัติวันการพิมพ์ไทย

“วันการพิมพ์ไทย” ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย ที่ได้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ และมีความเห็นพ้องต้องกันของผู้เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพการพิมพ์ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2531

Decordia Design

13/07/2021

หมอบรัดเลย์ ผู้นำวิชาการพิมพ์มาเผยแพร่ในประเทศไทย

พ.ศ. 2378 คณะมิชชันนารี A.B.C.F.M. (American Board of Commissioners for Foreign Mission) ได้ซื้อตัวพิมพ์ไทยจากประเทศสิงคโปร์นำเข้ามาในเมืองไทย โดยหมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley M.D.) และคณะเป็นผู้นำเข้ามา

Decordia Design

13/07/2021

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า