สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

THAI COLOUR SEPARATED ASSOCIATION

46 ซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เบอร์ติดต่อ: 0814415944
อีเมล์: pd97raj@gmail.com

นายธาตรี ลิขิตวรศาสตร์

นายกสมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย


รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปัจจุบัน


1. นายธาตรี ลิขิตวรศาสตร์ นายกสมาคม
2. นายอิทธิพล เกาะพราม อุปนายกที่ 1
3. นายธงชัย ปฏิญญาเมธากุล อุปนายกที่ 2
4. นายพิทยา ลิ้มเจริญ อุปนายกที่ 3
5. นายปริชญฺพิชัย เตชะวิเชียร เลขาธิการ
6. นายวุฒิไกร สมรรถกิจวณิช เหรัญญิก
7. นางสาวภรภัทร เตชะวิเชียร ประชาสัมพันธ์
8. นายชลิต พฤฒิพรธานี นายทะเบียน
9. นายอรรถวัต กองศรี ปฏิคม